Pay4it logo mobile

Frederikssund Kommune dropper kontanter i fritidsklubber

Offentliggjort 22. maj 2023


I de seneste måneder har børn og unge i Frederikssund Kommune kunne betale med FKPay, når de kommer i kommunens 13 klubtilbud. Hundredevis af klubmedlemmer bruger dagligt deres nye betalingskort til FKPay i klubben.

Frederikssund Kommune har valgt en fremtidssikret kommunal betalingsløsning, hvor forældrene logger på med MitID. Borgernes stamdata indlæses automatisk, når forældrene logger på https://fkpay.dk/.

MitID hjælper til nem og sikker registrering 

Vi oplever en stigning i kommuner der efterspørger login med MitID, når de henvender sig med et behov om en digital kommunal betalingsløsning. MitID har den store sikkerhedsmæssige fordel, at svindlere har sværere ved at få fat i borgernes oplysninger. 

Frederikssund Kommune sikrer med MitID-login, at borgerne trygt kan benytte FKPay.  Fordelen er derudover at systemet henter oplysninger omkring børnene automatisk, så det er nemt for forældrene at komme i gang med den kontantfri betalingsløsning. 

Klubdata leveres fra STIL og KMD Institution

Når forældrene logger på kontoen første gang opretter vi automatisk en konto til hvert barn. Information omkring hvilken klub barnet er indmeldt i, sker via den offentlige dataservice STIL (under Styrelsen for IT og Læring).

Forældrene får derved vist webshoppen for barnets klubafdeling, og tilmelder sig nemt aktiviteter og ture i klubben online på https://fkpay.dk/. Systemet registrerer et eventuelt klubskifte via ændringer KMD Institution, hvilket sparer klubberne for administrativt dobbeltarbejde. 

Individuel tildeling af tilskud i klubber

Frederikssund Kommune tildeler økonomisk tilskud til udvalgte børn via en individuel procentsats. Klubadministratorerne indtaster procentsatsen i KMD Institution og barnet får automatisk rabat svarende til tilskudsprocenten, når der handles i klubben. 

Selvom rammerne for tilskud er ens, forvalter de danske kommuner tilskudsordninger forskelligt. Vi laver derfor tilpassede tilskudsløsninger med udgangspunkt i KMD Institution og data fra STIL. 

Mere information om Kontantfri Kommune

Kontakt os på 26815500 eller info@pay4it.dk, hvis I vil have en uforpligtende dialog omkring vores kontantfrie betalingsløsninger til kommuner.